Integritetspolicy

Från och med den 25 maj 2018 tillämpas GDPR (allmänna dataskyddsförordningen) i hela EU. Vi värnar om din personliga integritet, och därför har vi granskat vår hantering av personuppgifter och vill informera dig om vad som gäller.

Vi kan ha dina personuppgifter i våra register av olika skäl, såsom att du är säljare, köpare eller intressent. Det kan vara på grund av att du prenumererar på någon av våra tjänster, att vi behöver uppfylla en laglig skyldighet enligt fastighetsmäklarlagen eller att vi gör en intresseavvägning. Exempelvis kan vi vilja kontakta dig efter en visning för att ge mer information om bostaden eller för att informera om att budgivningen har startat.

Du har rätt att begära en sammanställning av de uppgifter vi har om dig och att få eventuella felaktigheter rättade. Uppgifter som vi är lagligt ålagda att behålla kommer att finnas kvar i våra register under en längre tid. Annars kommer vi se till att ta bort dina personuppgifter efterhand som de inte längre är relevanta för pågående bostadsaffärer.

Här nedan kan du läsa mer om vår policy gällande hantering av personuppgifter.